Prywatność

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informacje przekazane na podstawie art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (RODO)

Jako administrator danych firma: MECC.AL SRL – VIA G.AGNELLI, 25 – 61036 – COLLI AL METAURO (PU) informuje, że podane przez Państwa dane osobowe: Są one niezbędne do przetwarzania danych klientów, w tym potencjalnych w następujących celach: zarządzanie klientami, marketing, wysyłanie newsletterów, komunikacji i zaproszeń na wydarzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie będą ujawniane osobom trzecim. Nie mogą być rozpowszechniane. Będą one przechowywane tylko do końca wskazanych celów.Oprócz prawa do przenoszenia danych, masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia, gdy przestaną być potrzebne lub ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwić się przetwarzaniu.Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed cofnięciem.Przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Gwarant ochrony dane osobowe .

Wnioski należy kierować: e-mailem: info@meccal.com faksem: 0721876003 pocztą: MECC.AL SRL VIA G. AGNELLI, 25 – 61036 COLLI AL METAURO (PU)